Welkom op de website van muziekcollectief Vaals.

Geschreven door Will Bellefroid.

Electric guitar

Muziek Collectief Vaals,

de www.MKvaals.nl is vervallen

Doelstelling van muziek collectief Vaals was en is, aankomende en/of bestaande bands een oefenruimte te bieden.

Beste mensen,

we mogen vanaf 15 jan. weer in de Auw Sjoel repeteren, wel onder voorwaarden!!

- Er dient voldoende geventileerd te worden door het open stellen van de grote gang/overloop op de gang boven, men kan hier de bovenlichten open zetten;
- Indien men klachten heeft, blijft men thuis;
- Handontsmettingsmiddelen moeten zichtbaar opgesteld zijn en worden gebruikt bij de toegang en het weggaan;
- Alleen de leden van de band zijn aanwezig, geen toeschouwers of gasten;
- Na iedere repetitie wordt de oefenruimte schoon gemaakt en wordt er gelucht;
- Deze richtlijnen dienen aan alle deelnemers bekend te worden gemaakt.

 Na afloop van de repetitie airco uitzetten s.v.p.

Blijf Gezond!

Nieuwsbericht 3

Geschreven door Will Bellefroid.

drumkit

 

 ons rekening nummer NL41RABO0152566252

HUUR OEFENRUIMTE

Geschreven door Hans Peltzer.

We zouden het zeer op prijs stellen als iedereen die gebruik maakt van de oefenruimtes, aan het begin van iedere maand de huur betaald.

De laatste tijd zijn verschillende spullen verdwenen (Hihatt clutch en viltjes) of stuk gegaan (statieven) meld je dit niet aan het begin van je repetitie, wordt het op je verhaald.

Indien je spullen verplaatst zoals versterkers of je eigen spullen gebruikt of drumstel ombouwd, zet dan alles weer op de plaats terug zodat iedereen meteen aan zijn blok kan beginnen zonder eerst alles weer terug te zetten !!

bvd. het bestuur.