Welkom op de website van muziekcollectief Vaals.

Geschreven door Will Bellefroid.

Electric guitar

Muziek Collectief Vaals,

de www.MKvaals.nl is vervallen

Doelstelling van muziek collectief Vaals was en is, aankomende en/of bestaande bands een oefenruimte te bieden.

 

We mogen per direct gaan opstarten met de bandjes. Dit is maandag in de focusgroep (corona-overleg) van de gemeente besproken.
Ze hanteren niet het protocol voor de koorsector omdat er niet veel zangers zijn. Per band tussen de   een en drie .
Verder gaf je aan dat in de ruimte met dempende wandbekleding maximaal 4 personen, waarvan een op keyboard en een op de drum vertoeven.
In de grotere ruimte komen maximaal zes/zeven personen bij elkaar, ook weer met drum, keyboard en maximaal drie mensen die zingen.

We spreken het volgende af:
- De afstand tussen iedereen van minimaal 1,5 meter wordt in acht genomen, tapestrepen worden geadviseerd;

Tussen de repetitie blokken dient een pauze te zijn van minimaal 15 minuten!!!

- Er dient voldoende geventileerd te worden door het open stellen van de grote gang/overloop op de gang boven, men kan hier de bovenlichten open zetten;
- Indien men klachten heeft, blijft men thuis;
- Handontsmettingsmiddelen moeten zichtbaar opgesteld zijn en worden gebruikt bij de toegang en het weggaan;
- Alleen de leden van de band zijn aanwezig, geen toeschouwers of gasten;
- Na iedere repetitie wordt de oefenruimte schoon gemaakt en wordt er gelucht;
- Deze richtlijnen dienen aan alle deelnemers bekend te worden gemaakt.

 Na afloop van de repetitie airco uitzetten s.v.p.

Blijf Gezond!