Skip to main content

Huurreglement

 • De vertegenwoordiger/bandleider van de groep is verantwoordelijk voor
  1. Tijdige betaling van de overeengekomen bijdrage/huur voor de ruimtes en materialen. Wanneer de betaling 10 dagen na aanvang van de lopende huurtermijn nog niet is bijgeschreven, wordt er een waarschuwing genoteerd in het repetitieruimte logboek.
  2. Het bij aanvang van deze overeenkomst betalen van de borg á € 120,-. 
  3. Bij niet tijdige betaling wordt het verschuldigde bedrag van de borg afgeschreven en vervalt na 3 x het recht op terug verkrijgen van de borg en tevens het recht op het repetitieblok.
  4. Het aanmelden bij binnenkomst. Aanmelden dient bij de barman/vrouw in café Het Vereinshoes te gebeuren. Het vertrek wordt eveneens gemeld.
  5. Het doorgeven van wijzigingen in de groepssamenstelling.
  6. Het garant staan voor het enkel door de bandleden en opgegeven bezoekers in gebruik zijn van de oefenruimte. Alleen met schriftelijke toestemming van Muziekcollectief Vaals kunnen bezoekers de oefenruimte betreden.
  7. Schade die veroorzaakt wordt door de groep en/of groepsleden en/of bezoekers aan materiaal, ruimtes, gebouw, terrein en/of andere eigendommen van de Muziekcollectief Vaals. Niettegenstaande het voorgaande zijn alle bandleden hoofdelijk aansprakelijk voor alle eventuele schade.
  8. Het voorkomen van overlast in iedere vorm. Auto’s dienen geparkeerd te worden op de parkeerplaats aan de ‘Auw Sjoel’ (voorzijde van Oefenruimte Lindenstraat) in de daarvoor bestemde vakken. Parkeren geschiedt op eigen verantwoordelijkheid en risico.
  9. Het sluiten van de oefenruimtedeuren.
  10. Het schoon achterlaten van de gebruikte ruimtes/materialen. De materialen dienen in de gebruikelijke opstelling te blijven staan, althans teruggezet. Bij het niet schoon achterlaten van de ruimtes/materialen volgt een waarschuwing. Bij een derde overtreding wordt de huurovereenkomst ontbonden.
  11. Het melden van schade/defecten aan ruimtes en/of materialen voor of tijdens gebruik bij de beheerder van de Muziekcollectief Vaals. Het invullen en inleveren bij de beheerder van de materiaalchecklist direct bij aanvang van ieder huurblok.
  12. Het zorg dragen voor de opvolging van de aanwijzingen en huisreglement of andere mededelingen van Muziekcollectief Vaals.
  13. Het naleven van de huisregels door de groep en/of groepsleden welke gebruikelijk zijn binnen het pand van de oefenruimte gelegen aan de Lindenstraat. 
  14. Hetgeen verder overeengekomen is in dit schrijven of vermeldt wordt via publicaties in oefenruimten en/of de publicatieborden door Muziekcollectief Vaals

 • Bij schade als gevolg van het niet naleven van de voorwaarden vermeld onder bepaling 1, houdt de Muziekcollectief Vaals het recht om deze te verhalen op de band en/of deze overeenkomst met onmiddellijke ingang eenzijdig te ontbinden.
 • Wanneer nodig, heeft de Muziekcollectief Vaals het recht om rooster en/of ruimtewijzingen door te voeren t.b.v. programmering- en/of educatieve activiteiten van het centrum of beheerstaken.
 • Muziekcollectief Vaals draagt geen verantwoordelijkheid voor schade aan eigendommen van de gebruikers, toegebracht door derden of die te wijten zijn aan externe oorzaken. De bands met eigen materialen/instrumenten dienen hiervoor zelf een verzekering af te sluiten.
 • Opzegging van deze overeenkomst door de gebruiker gebeurt een maand vooraf. 
  Wanneer er geen achterstallige kosten zijn, worden de vooraf betaalde bijdragen/borg door Muziekcollectief Vaals terug betaald.
 • Verlenging van de overeenkomst gebeurt stilzwijgend en steeds voor de periode van een jaar, tenzij de Muziekcollectief Vaals voortijds kenbaar maakt de overeenkomst te herzien voor de volgende contractperiode.
 • Wanneer buiten de openingstijden van de ruimtes toegang moet worden verkregen voor het ophalen van eigen instrumentarium, dient dit minimaal 1 week van tevoren bij de Muziekcollectief Vaals te worden verzocht. In overleg worden afspraken gemaakt over tijden en toegang. De vertegenwoordiger is verantwoordelijk voor de afspraken en gevolgen.
 • Op feestdagen is het gebruik van de oefenruimtes niet mogelijk. Er is geen reductie mogelijk. 
 • De bijdragen voor het gebruik van de ruimtes, materialen en/of andere faciliteiten kunnen halfjaarlijks worden aangepast. Dit ter beoordeling van het Muziekcollectief Vaals.