Skip to main content

Sleutelbeheer

Toegang tot de ruimte

Telkens bij aanvang van een repetitieblok dient de band zich aan te melden bij café Het Vereinshoes. Daar wordt men geacht de presentielijst in te vullen. Pas dan wordt door de barman/vrouw de sleutel van de oefenruimte overhandigd en mag men de oefenruimte betreden.

Adres:

Café Vereinshoes
Koperstraat 21
6291 AH Vaals

Verlaten van de ruimte

Telkens bij het verlaten van de oefenruimte moet de band of bandvertegenwoordiger zich binnen 10 miuten na de afgesproken repetitie tijd afmeldenbij de barvrouw/man van café Het Vereinshoes om de sleutel in te leveren. Ook wordt men geacht om de repetitieruimte in oorspronkelijke staat achterlaten. Wanneer de band dit niet doet zal er een waarschuwing volgen.

Noteren van waarschuwingen

In het repetitielogboek worden waarschuwingen genoteerd die kunnen leiden tot contractbreuk. Bij de eerste en tweede waarschuwing wordt intern overlegd worden wat hiervan de consequenties zullen zijn. Een derde waarschuwing betekent dat het contract door de Muziekcollectief Vaals wordt ontbonden.

Redenen voor een waarschuwing:

  • het verschuldigd maandelijks bedrag niet op tijd overmaken
  • het niet compleet opleveren van het gehuurde materiaal
  • het opzettelijk toedienen van materiële schade (dit wordt bepaald door de Muziekcollectief Vaals, slijtage aan de apparatuur door de levensduur komt hiervoor niet in aanmerking)
  • Het te laat inleveren van de sleutels.
  • Namaken van de sleutels voor eigen bezit ( Bij namaak wordt de politie ingeschakeld, de sloten uitgewisseld en de kosten op diegene verhaald)
  • het respectloos behandelen van een bestuurslid, barman/vrouw van Muziekcollectief Vaals en café het Vereinshoes.